onsdag 21. mars 2012

Credo

Den nikenske trosbekjennelse
 
Jeg tror på én Gud,
den allmektige Fader,
skaperen av himmel og jord,
alt synlig og usynlig.
 


Og på én Herre Jesus Kristus,
Guds enbårne sønn,
Født av Faderen før alle tider.
Gud av Gud
Lys av Lys
Sann Gud av Sann Gud.
Født, ikke skapt.
Av samme vesen som Faderen,
Han som alt er skapt ved;
Som for oss mennesker
og for vår frelses skyld
steg ned fra Himmelen
og ved Den Hellige Ånd ble født
av Jomfru Maria
og ble menneske.
Som også ble korsfestet
for oss under Pontius Pilatus
Led og ble begravet.
Stod opp tredje dag,
Etter skriftene,
og fór opp til Himmelen.
Sitter ved Faderens høyre hånd
og skal komme igjen
i herlighet
for å dømme levende og døde.
Og Hans rike skal være uten ende.Jeg tror på den Hellige Ånd 
som er herre og gjør levende. 
Som går ut fra Faderen
Og Sønnen
Som lever og råder
Sammen med Faderen og Sønnen
Og som har talt gjennom profetene. 
Jeg tror det er én Hellig, allmenn, apostolisk kirke. 
Jeg bekjenner én dåp 
til syndenes forlatelse
og venter de dødes oppstandelse
og et liv i den kommende verden.

AMEN AMEN AMEN

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar