lørdag 4. juni 2011

Elskverdige ord på jord

Integritet
av lat. integritas, sunnhet, uskadd tilstand, helhet, ukrenkelighet; brukes om en stats helhet og uavhengighet, og om en persons (gode) egenskaper: redelighet, ubestikkelighet.
selvstendighet, ukrenkelighet


Ja
brukt for å uttrykke samtykke, bekreftelse
indikerer enighet


Salig
frelst, som får evig liv
svært lykkelig
høyeste form for lykke


Metamorfose
Forvandling

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar